Del 4 de març al 29 d'abril de 2023

De dimarts a divendres de 18 a 20 h.

Dissabte d'11 a 13 h i de 18 a 20 h.

Que és TEST

TEST és una mostra d’art i creativitat que té com a epicentre la ciutat de Vila-real (Castelló). Com la mateixa paraula indica, TEST vol convertir-se en un espai on poder fer créixer els treballs i les carreres d’aquells artistes que més necessiten un suport al seu esforç i tenacitat. L’atractiu d’aquesta mostra serà tractar d’orientar els recursos per a cobrir les necessitats reals del diferents agents artístics.

Per a tal fi s’ha pensat a posar tot l’esforç a brindar l’exhibició d’interessants propostes plàstiques, així com l’edició d’un catàleg personalitzat a cada artista que li puga servir com a eina dinamitzadora i promotora del seu treball, fent de TEST una ineludible cita per als amants de l’art i una important plataforma de suport als artistes.